Du er her: 

Kirkens præster

Sognepræst (kbf.)

Susanne Charlotte Knudstorp
Blåhøj 82
Telefon 30 54 03 04
Mail sck @ km.dk
Fridag mandag

Sognepræst 

Anne-Marie Blak Steensig
Ahornvej 25, 7183 Randbøl
Telefon 75 88 38 30/40 28 72 99
Mail ambs @ km.dk
Fridag mandag