Det travle menneske - det rolige rum

Lyng kirke er påmindelsen i din hverdag om at lade dig fylde af Ånden, der ikke stresser dig eller vælter dig omkuld.

  • Vi ønsker at være kirke, der giver det enkelte menneske mulighed for at finde rum til ro og tro
  • Vi ønsker at værne om kulturen, levendegøre klassisk dannelse, styrke kristne værdier og skærpe den historiske bevidsthed
  • Vi er en del af Guds Skaberværk, og vi ønsker at tage ansvar for det
  • Vi ønsker at være en institution i lokalsamfundet, der bygger bro mellem mennesker.