Konstituering

Formand:

Finn Pedersen

 

Næstformand:

Carsten Kjær Jørgensen

 

Kirkeværge:

Thomas Tofthøj Rasmussen

 

Kasserer:

Carsten Kjær Jørgensen


Kontaktperson:

 

 

Følgende udvalg er oprettet:

Økonomiudvalg:
Carsten Kjær Jørgensen,
Finn Pedersen,
Elisabeth Nygaard Ravn
Per Søgaard.

 - ansvar for budget, budgetuddelegering, regnskab, konteringssystemer m.v.

 

Kirke- og præstegårdsudvalg:
Per Søgaard,
Finn Pedersen
Carsten Kjær Jørgensen

- ansvar for kirkebygningerne og udenoms-arealerne og præsteboligen. 

 

Aktivitetsudvalg: 
Elisabeth Nygaard Ravn ,
Aase Schmidt,
Gerda Møller, 
Inger Lind,
Susanne Knudstorp,
Anne-Marie Blak Steensig,
Birgitte Buur,
Peter Østergaard Christensen

- ansvar for sognemøder, og andre arrangementer og for kirkeblad og hjemmeside.
 

Udsmykningsudvalg:
Elisabeth Nygaard Ravn,
Aase Schmidt,
Susanne C. Knudstorp,
Bodil Sode,
Anna-Birgitte Steen Jensen.

- ansvar for udstillinger, forslag til udsmykninger,  m.v.

Valgbestyrelse:
Per Søgaard,
Aase Schmidt
Carsten Kjær Jørgensen


- ansvar for menighedsrådsvalg i 2020

Repræsentant i bestyrelsen for Kirkernes Hus:
Carsten Kjær Jørgensen

 

Repræsentanter i fælleskrematoriet:
Finn Pedersen,
Thomas Tofthøj Rasmussen.