Du er her: 

Kirkens historie

Lyng Kirke blev indviet første søndag i advent, den 27. november 1994. Arkitekterne er Inger og Johannes Exner, Århus. Første spadestik fandt sted den 8. januar 1993 og grundstensnedlæggelsen den 18. juni samme år. 

Lyng Sogn blev selvstændig pr. 1.9.2003. Der er tilknyttet to præster til kirken: Susanne Charlotte Knudstorp er kirkebogsførende sognepræst og Anne-Marie Blak Steensig sognepræst. 

 

Lyng kirke er bygget som et center. Det vil sige, at konfirmandlokalet, møderum, kontor og køkken er bygget ind under samme tag som kirkerummet. 

Når man træder ind i kirkerummet, kommer man ind under et træs beskyttende krone. Limtræet, som Exners fik en international pris for i 1994, strækker sine grene ud over menigheden og videre ud i rummet. 

Den store blodbøg, som står udenfor kirken, er inspirationskilden, og er så at sige trukket ind i rummet.

Træet er et symbol på livstræet, det evige, det træ, hvis rødder trækker vand op fra urhavet. Men tanken om kundskabens træ, der lokker med sine forbudne frugter, ligger også og lurer. Træet er et alsidigt jødisk-kristent symbol. 

Lyset i rummet er helt specielt. Sollyset sender sine stråler ind under træets grene, og det varmer rummet op i et spil med de gule murstensmønstre i væggene og det gule gulv. I gråvejr lyser de mange treenighedslamper, der hænger ned fra træets grene som frugter, kirkerummer op. 

Netop om lyset har kirkens arkitekt skrevet: "Et godt kirkerum ... har primært med lys at gøre, rummets forhold til lyset, rummets måde at modtage lyset på udefra, at videregive lyset inde i rummet. Lyset har med livet at gøre. Lyset var det første, Gud skabte. Lyset er et guddommeligt materiale, som kan mere end alt stof her på jorden. Lyset forbinder en med himlen og den jordiske tilværelse."

Kirkerummet er som et trekløver, et stort kløverblad og to mindre. Træstammen står solidt i midten. I det store kløverblad er alter, døbefont og prædikestol på samme niveau. Orglet er løftet op på et pulpitur over indgangen til kirkerummet. 

Alteret er udstyret med et tredimensionalt kors. Det er guldsmed, Bent Exner, der har konstrueret dette kors. 320 lueforgyldte sølvkugler smykker korsets 6 blankpolerede stålarme, og løsthængende stålkæder forbinder kuglerne på kryds og tværs. 

Døbefonten er hentet fra Erritsø kirke. Man hælder til den teori, at den ottekantede font har fungeret som vievandskar i katolsk tid.
Fonten er fra ca. 1400 tallet og har muligvis ligget på Erritsø kirkegård i nogle hundrede år, hvad kalkaflejringerne i hulningen tyder på. Der er indridset to treenighedstegn på kanten af fonten. De ses tydeligt, når lyset falder ind over døbefonten fra det lille runde vindue. 

Orglet pryder rummet med de karakteristiske spanske trompeter, der står ud i rummet. Dermed brydes de mange lodrette linier, der er i kirkerummet.
Orglet er bygget af Bruhn og Søn i Årslev, og har 15 stemmer.

Der er to klokker i Lyng kirke. De er begge støbt i Frankrig. Der ringes hver morgen og aften med den store. Ved kirkelige handlinger ringes der med begge.

Johannes Møllehave har skrevet inskriptionen, som lyder:

På den store:
Jeg ringer mod syd og øst, vest og nord,
og folk kommer til for at høre Guds ord,
at himlen har rørt ved den faldne jord.

På den lille:
Jeg ringer og svarer at Gud er stor,
han såede den sæd, som gror og gror,
og jeg er det lille genlyds ord.