Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådet består af de valgte medlemmer og præsterne. Menighedsrådet udgør den lokale kirkes ledelse, der har ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

I år er der valg til menighedsrådet. Måske er menighedsrådet noget for dig? Hør mere om menighedsrådets forskellige og vigtige opgaver samt det kommende valg på orienteringsmødet.

 

Fast dagsorden til orienteringsmødet tirsdag d. 18. august kl. 19.00
 
1. Velkomst ved menighedsrådet. 

2. Valg af dirigent. 

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.