Begravelse/bisættelse

Den bedemand, man ønsker skal foretage det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen, kontaktes.

Enten personligt eller via bedemanden kontaktes den præst, som man ønsker skal foretage den kirkelige handling og et møde aftales.

Præsten eller bedemanden sørger for, at kirken bliver reserveret.

Ved en begravelse kontaktes graveren på den kirkegård, hvor begravelsen skal foregå, og et gravsted findes.

Ved en bisættelse er det hensigtsmæssigt også at kontakte graveren og finde det sted, hvor urnen skal sættes ned. Her kan kranse og blomster blive anbragt efter den kirkelige handling. Blomsterne kan også lægges under blodbøgen på kirkens plæne.