Du er her: 
 

Sorggruppe

Sorggruppen er et tilbud om et fællesskab, der kan mindske oplevelsen af sorgens ensomhed. Et fællesskab, der kan lindre og trøste.

Sorggruppen er for voksne, der har mistet et nærtstående menneske ved dødsfald – hvad enten det er sket for nyligt eller for år tilbage.

I gruppen hjælper man hinanden til at sætte ord på sorgen og savnet, og man mødes med andre, der har oplevet at miste.

Gruppen kan bestå af max 8 deltagere. Enhver der melder sig til at deltage er naturligvis underlagt tavshedspligt, så enhver trygt kan fortælle sin historie og tale om sit tab uden, at det kommer videre.

Gruppen mødes onsdag formiddage fra kl. 10.00 – 12.15 i Trinitatis kirkes sognegård, Danmarksgade 61. Ny gruppe begynder i februar 2018. Vi mødes i alt 8 gange på følgende datoer i foråret 2018:
21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 18/4, 2/5, 16/5, 6/6.

Nærmere information og tilmelding kan ske ved henvendelse til sorggruppelederne:
Sognepræst Bente Hjul Johannessen tlf.:29 12 20 53 eller bhjo@km.dk
Karen Lodberg Iversen, tlf.: 20 68 12 75 eller karenlodberg@gmail.com